خانه ⁄ ویژگی دوم

ویژگی دوم

در صورت حمایت مادی یا معنوی از نینوا، میتوانید در قرعه کشی کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شرکت کنید.

درواقع هر شخص با حمایت مادی از نینوا به ازای هر 5 هزارتومان 1 امتیاز دریافت می نماید. هر شخص با یک شماره تلفن همراه شناخته میشود و قرعه کشی در فواصل مختلف برگزار می شود.

هر شخص در صورت حمایت معنوی از نینوا به این صورت که نینوا را به شخص دیگری معرفی نماید و شخص معرفی شده از نینوا حمایت مادی یا معنوی کند و شماره شخص معرف را در فرم خود وارد نماید، به ازای معرفی هر شخص 1 امتیاز دریافت می نماید.

کمک به رشد و توسعه نینوا در واقع کمک به گسترش فرهنگ عاشورا و انجام کار فرهنگی بزرگ است. نینوا تلاش میکند تاصدای عاشورا را به جهانیان برساند و تا امروز بیش از 4 میلیون نصب و بیش از 200 هزار کاربر فعال در سراسر دنیا داشته است.